Λογότυπο 15oυ Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ