Οδηγίες

Οι προφορικές ανακοινώσεις παρουσιάζονται στο ακροατήριο με τη μορφή εισηγήσεων διάρκειας 10 λεπτών (8 λεπτά για παρουσίαση και 2 λεπτά για συζήτηση με το κοινό).
Η μορφή των παρουσιάσεων θα είναι σε διαφάνειες, σε αρχείο powerpoint. Το αρχείο powerpoint θα το φέρει αυτός που θα παρουσιάσει την εργασία στην αρχή της συνεδρίας στην οποία εντάσσεται η εργασία του και έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
Η παρουσίαση των Ελεύθερων-Προφορικών ανακοινώσεων θα γίνονται στο Αμφιθέατρο Παπαντωνίου (ΑΕΠ).
Οι αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters) αποτελούνται από 1 διαφάνεια σε αρχείο powerpoint και θα παρουσιάζονται στην αίθουσα Διδασκαλίας Β ορόφου του παλαιού κτηρίου (ΑΔΒΟ).
Η προφορική παρουσίαση θα έχει διάρκεια 5 λεπτά (3 λεπτά για παρουσίαση και 2 λεπτά για συζήτηση με το κοινό).
Προτεινόμενες Διαστάσεις ePoster: διάσταση 121.9 cm επί 63.5 cm και ανάλυση 1920 x 1000 pixels
Αριθμός σελίδων: μία (1)
Προσανατολισμός: Οριζόντιος
Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο κάνει αντίθεση με το background για καλύτερη ευκρίνεια.
Αν εισάγετε εικόνες, προτιμήστε .jpeg ή .png format
Μη χρησιμοποιείτε εφέ ή βίντεο